Tìm theo
Vị trí của bạn
Chọn ngày
Địa điểm
Thời gian
Mức giá
Số người chơi
Số lỗ golf

Tất cả sân golf:

Khác:
Sân gần nhất
Giá thấp nhât
BRG Da Nang Golf Club-Domestic Norman

BRG Da Nang Golf Club-Domestic Norman

BRG Da Nang Golf Club-Domestic Norman

Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 36 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Tee time 5:30 - 17:00

Giá

2,530,000 VNĐ
-
3,080,000 VNĐ

2,530,000 VNĐ

3,080,000 VNĐ

tee times

Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

40km từ Đà Nẵng

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 18 lỗ

08:00 - 17:00

Tee time

Tee time 08:00 - 17:00

Giá

2,000,000 VNĐ
-
2,500,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

tee times

Ba Na Hill Golf Resort - Inbound

Ba Na Hill Golf Resort - Inbound

Ba Na Hill Golf Resort - Inbound

Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

The distance from Da Nang city is 45km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 18 lỗ

8:00 - 17:00

Tee time

Tee time 8:00 - 17:00

Giá

2,500,000 VNĐ
-
2,700,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

tee times

BRG Da Nang Golf Club - Inbound Norman

BRG Da Nang Golf Club - Inbound Norman

BRG Da Nang Golf Club - Inbound Norman

Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 36 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Tee time 5:30 - 17:00

Giá

3,030,000 VNĐ
-
3,680,000 VNĐ

3,030,000 VNĐ

3,680,000 VNĐ

tee times

1.17236 sec| 1926.188 kb