Bảng giá dịch vụ Golf tháng 6 - Bắt đầu chương trình Golf Rewards

29/05/2024 - BẢNG GIÁ

Từ 1/6 Intergolf triển khai chương trình khách hàng thân thiết: ĐẶT SÂN - TÍCH ĐIỂM - ĐỔI QUÀ.
Chương Trình Gắn Kết Khách Hàng, Tích Điểm Đổi Quà Hấp Dẫn dành cho khách hàng thân thiết khi sử dụng dịch vụ đặt sân. Mỗi lần đặt sân golf qua Intergolf và thanh toán thành công, bạn sẽ tự động tích lũy điểm thưởng (G-Point). Điểm thưởng này có thể quy đổi để đổi các phần quà và ưu đãi.

- Chi tiết chương trình Golf Rewards tại: Golf Rewards - Chương trình khách hàng thân thiết

- Chi tiết giá đặt sân và điểm tích lũy của từng sân golf tại bảng dưới đây:

Thông tin liên hệ | Contact:

INTERGOLF TOURS & EVENT

3rd Floor, 18 Nguy Nhu Kon Tum Street  - Thanh Xuan - Hanoi

Hotline: 0964.525.999 | 0966.757.777

Giá có thể được thay đổi khi có sự thay đổi của sân gôn/ Rates can be changed upon Golf courses 's Changes 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOLF THÁNG 06 - GOLF BOOKING QUOTATION JUNE

STT SÂN GOLF Ngày thường Cuối tuần Ghi chú

Tích lũy điểm

G-Point

Intergolf Giá sân Intergolf Giá sân
Hotdeal tháng 01
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 5 (Trước 11h00) 1.450.000 1.575.000     Đặt ngay 20
Thứ 2 - Thứ 7 1.750.000 2.900.000 2.900.000 4.300.000 Đặt ngay 20
Sun (Fly 4 pax)     2.200.000 2.400.000 Đặt ngay 20
Sun (Fly 1- Fly 3)     2.350.000 2.400.00 Đặt ngay 10
Thứ 2 - Chủ nhật (IB Korean) 2.000.000 2.900.000 2.700.000 4.300.000 Đặt ngay 10
2 FLC Sầm Sơn Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.750.000 2.600.000 2.500.000 3.000.000 Đặt ngay 20
Thứ 2 - Thứ 6 (Trước 11:00) 1.300.000 1.450.000     Đặt ngay 20
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) 1.750.000 2.600.000 2.100.000 4.000.000 Đặt ngay 10
3 FLC Quảng Bình Đặt ngay    
Thứ 3 - Chủ Nhật 1.600.000 2.600.000 1.950.000 4.000.000 Đặt ngay 20
4 FLC Quy Nhơn Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.600.000 2.600.000 1.950.000 4.000.000 Đặt ngay 20
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) 1.750.000 2.600.000 2.000.000 4.000.000 Đặt ngay 10
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Hải Phòng Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ nhật 1.900.000 3.900.000 2.500.000 4.300.000 Đặt ngay 20
2 Vinpearl Nha Trang Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ nhật 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000 Đặt ngay 20
3 Vinpearl Nam Hội An Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.900.000 3.900.000 2.300.000 4.600.000 Đặt ngay 20
4 Vinpearl Phú Quốc Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ nhật 1.900.000 3.900.000 2.300.000 4.600.000 Đặt ngay 20
5 Eschuri Vũng Bầu - Phú Quốc            
Thứ 2 - Chủ Nhật 2.900.000 5.000.000 2.900.000 5.000.000 Đặt ngay 15
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG  
1 Legend Hill - Sóc Sơn Đặt ngay    
Thứ 3 - Chủ Nhật 3.050.000 3.690.000     Đặt ngay 15
  Thứ 7 - Chủ Nhật     4.100.000 5.290.000 Đặt ngay 15
2 Legend Valley - Hà Nam Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 2.400.000 2.800.000     Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật     3.000.000 3.600.000 Đặt ngay 10
3 King 's Island - Lakeside Đặt ngay    
  2.700.000 3.500.000 3.600.000 4.600.000 Đặt ngay WD15
WK10
4 King 's Island - Mountain View Đặt ngay    
  2.700.000 3.600.000 3.700.000 4.700.000 Đặt ngay WD15
WK10
5 King 's Island - King Course Đặt ngay    
AM 2.900.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 Đặt ngay WD15
WK10
  PM 2.700.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 Đặt ngay WD15
WK10
6 Ruby Tree Golf Resort  Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.690.000     Đặt ngay 15
Thứ 7 - Chủ Nhật     3.000.000 3.750.000 Đặt ngay 15
7 Da Nang Golf Club Đặt ngay    
Khách VN+ Thẻ cư trú 2.530.000 2.480.000 3.080.000 3.180.000 Đặt ngay 10
Khách inbound khác 3.030.000 3.080.000 3.680.000 3.730.000 Đặt ngay 15
SÂN GOLF MIỀN BẮC SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Tam Đảo Golf Resort Đặt ngay    
Thứ 2 (Từ 5:00) 1.650.000 1.850.000     Đặt ngay 15
Thứ 3 - Thứ 6 (5:00 - 8:59) 1.850.000 2.150.000     Đặt ngay 15
Thứ 3 - Thứ 6 (Từ 9:00) 1.650.000 1.850.000     Đặt ngay 15
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 8:59)     3.250.000 3.300.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (9:00 - 14:59)     3.050.000 3.050.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Từ 15:00)     2.300.000 2.300.000 Đặt ngay 10
2 Đai Lai Golf Club Đặt ngay    
Thứ 3 - Thứ 6 (5:00 - 9:00) 1.950.000 2.000.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (9:01 - 15:00) 1.750.000 1.800.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (15:01 - 18:00) 1.700.000 1.750.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 9:00)     2.900.000 2.950.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (9:01 - 15:00)     2.700.000 2.750.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (15:01 - 18:00)     2.050.000 2.100.000 Đặt ngay 10
3 Heron Lake Golf Resort Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 2.150.000 2.450.000 3.050.000 3.350.000 Đặt ngay 10
4 Thanh Lanh Golf Valley Đặt ngay    
Thứ 2  1.850.000 2.100.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Chủ nhật (AM) 2.250.000 2.550.000 3,650,000 3.950.000 Đặt ngay 10
Thứ 3 - Chủ nhật (PM) 2.000.000 2.550.000 3.000.000 3.950.000

Đặt ngay

10
Thứ 7 - Chủ Nhật Night Golf sau 15h00     3.250.000 3.250.000 Đặt ngay 10
5 Hilltop Valley Golf Club Đặt ngay    
Thứ 3 - Thứ 6 (Trước 09:00) 1.850.000 2.000.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (09:00 -14:59) 1.680.000 1.800.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (Từ 15:00) 1.600.000 1.660.000     Đặt ngay 10
Thứ 2 1.680.000 1.700.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ nhật (Trước 11:00)     3.050.000 3.200.000 Đặt ngay 15
Thứ 7 - Chủ nhật (11:00 - 14:59)     2.590.000 2.700.000 Đặt ngay 15
Chủ Nhật ( Từ 15:00)     2.040.000 2.100.000 Đặt ngay 15
6 Phoenix Golf Resort Đặt ngay    
Khách inbound Dragon 3.050.000 3.173.000 3.500.000 3.760.000 Đặt ngay 10
Khách inbound Champion 3.150.000 3.290.000 3.650.000 3.878.000 Đặt ngay 10
7 Chí Linh Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2 - CN 1.650.000 2.500.000 3.000.000 3.600.000 Đặt ngay 10
8 Dragon Golf Links - Đồi Rồng Đặt ngay    
Thứ 2 - CN 1.700.000 2.700.000 2.500.000 3.200.000 Đặt ngay 10
  Tue-Thur (Night golf) 1.800.000 2.700.000     Đặt ngay 10
9 Móng Cái Golf Resort Đặt ngay    
1 khách   1.500.000   1.500.000 Đặt ngay 10
2 khách trở lên 1.400.000 1.500.000 1.400.000 1.500.000 Đặt ngay 10
10 Tuần Châu Golf Resort Đặt ngay    
Khách VN + có thẻ cư trú 1.650.000 2.400.000 2.650.000 3.400.000 Đặt ngay 15
Khách inbound 1.950.000 2.700.000 2.950.000 3.700.000 Đặt ngay 15
11 Sono Belle Hai Phong Đặt ngay    
Khách VN + có thẻ cư trú 1.600.000 2.100.000 2.600.000 3.350.000 Đặt ngay 10
Khách inbound 2.200.000 2.700.000 2.800.000 3.500.000 Đặt ngay 10
12 Royal Golf Course Đặt ngay    
Thứ 2 - thứ 6 1.600.000 2.100.000 2.650.000 3.400.000 Đặt ngay 10
13 Sky Lake Golf & Resort Đặt ngay    
Lake course - Domestic            
Thứ 2 - Thứ 6 2.850.000 3.200.000    

Đặt ngay

10
Thứ 2; Thứ 4 (Lady) 2.600.000 2.800.000     Đặt ngay 10
Sky course - Domestic      
Thứ 2 - T6 2.400.000 2.700.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM)     3.800.000 4.000.000 Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM)     3.450.000 3.700.000

Đặt ngay

10
Thứ 2; Thứ 4 (Lady) 2.150.000 2.400.000     Đặt ngay 10
Lake course - Inbound 3.590.000 4.450.000   5.500.000

Đặt ngay

10
Sky course - Inbound            
Thứ 2 - T6 2.720.000 3.590.000    

Đặt ngay

10
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM)     4.200.000 4.500.000

Đặt ngay

10
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM)     3.990.000 4.500.000

Đặt ngay

10
14 Long Biên Golf Course Đặt ngay    
Thứ 2 (Trước 8:10) 2.650.000       Đặt ngay 10
Thứ 2 (10:30 - 14:59) 2.650.000       Đặt ngay 10
Thứ 2 (Sau 15:31) 2.850.000       Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (Trước 8:10) 3.250.000       Đặt ngay 10
 Thứ 3 - Thứ 6 (10:30 - 14:59) 2.850.000       Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:31) 3.250.000       Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 10:30)     4.100.000   Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (10:30 - 15:30)     3.850.000   Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 15:30)     3.250.000   Đặt ngay 10
15 Hanoi Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 2.550.000         10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 15:00)       3.550.000 Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 15:00)       2.500.000 Đặt ngay 10
16 Sapa Grand Golf Course Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật

1.750.000

1.820.000 2.450.000 2.520.000 Đặt ngay 10
17 Yên Bái Star Golf Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.550.000   2.350.000 2.000.000 Đặt ngay 10
18 Sân golf Việt Yên Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật   2.300.000   3.300.000 Đặt ngay 10
19 Trang An Golf            
  Thứ 2 - Chủ Nhật  1.400.000 1.925.000 2.100.000 2.860.000 Đặt ngay 15
20 Amber Hills Golf            
  Thứ 2 + Thứ 3 + Thứ 5 + Thứ 6 1.680.000 1.900.000     Đặt ngay 15
  Thứ 7 - Chủ Nhật      2.700.000 3.000.000 Đặt ngay 15
21 Yen Bai Star Golf and Resort            
  Thứ 2 - Chủ Nhật 1.550.000 1.600.000 2.350.000 2.400.000 Đặt ngay 10
22 Stone Valley Golf Resort            
  Thứ 2 - Thứ 6 (5:06 - 10:00) 1.700.000 1.950.000     Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Thứ 6 (10:01 - 19:00) 1.750.000 1.800.000     Đặt ngay 10
  Thứ 7 - CN (5:06 - 12:00)     2.850.000 3.000.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - CN (12:01 - 19:00)     2.750.000 2.800.000 Đặt ngay 10
23 Corn Hill Golf & Resort            
  Thứ 2 1.550.000       Đặt ngay  
  Thứ 3 - Thứ 6 1.750.000       Đặt ngay  
  Thứ 7 - CN     2.750.000   Đặt ngay  
SÂN GOLF MIỀN TRUNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG  
1 Cửa Lò Golf Resort Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.650.000 1.750.000 2.600.000 2.770.000 Đặt ngay 10
2 Mường Thanh Xuân Thành Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.550.000 1.700.000 2.350.000 2.650.000 Đặt ngay 10
3 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay    
All the tee time 1.450.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000 Đặt ngay 10
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2 - CN Domestic 1.800.000 2.000.000 2.300.000 2.700.000 Đặt ngay 15
Thứ 2 - CN Inbound 2.100.000 2.800.000 2.750.000 3.300.000 Đặt ngay 15
5 Ba Na Hills Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2 - CN Domestic 2.000.000 3.650.000 2.500.000 4.850.000 Đặt ngay 15
Thứ 2 - CN (Korean) 2.500.000 3.650.000 2.700.000 4.850.000 Đặt ngay 10
Thứ 2 - CN (Inbound) 2.650.000 3.650.000 3.400.000 4.850.000 Đặt ngay 15
6 Montgomerie Links Đặt ngay    
Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.300.000 3.400.000 2.600.000 3.900.000 Đặt ngay 10
Khách inbound 2.600.000 3.400.000 3.000.000 3.900.000 Đặt ngay 10
7 Dalat at 1200 ( Đạ Ròn ) Đặt ngay    
Thứ 3 - Thứ 5 (Trước 13:00) 1.650.000 3.200.000     Đặt ngay 15
Thứ 3 - Thứ 5 (13:00 - 14:30) 1.650.000 1.850.000     Đặt ngay 15
Thứ 3 - Thứ 5 (Sau 15:00) 1.650.000 1.700.000     Đặt ngay 15
  Thứ 6 - Chủ Nhật (Trước 15:00)     1.950.000 3.500.000 Đặt ngay 15
  Thứ 6 - Chủ Nhật (Sau 15:00)     1.810.000 1.900.000 Đặt ngay 10
  Thứ 2  1.495.000 1.550.000     Đặt ngay 10
  Thứ 3 1.540.000 1.800.000     Đặt ngay 10
  Thứ 4 (Lady) 1.495.000 1.550.000     Đặt ngay 10
8 Da Lat Palace Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 5 1.850.000 2.000.000     Đặt ngay 10
Thứ 6 - Chủ Nhật     2.100.000 2.300.000 Đặt ngay 10
9 SAM Tuyền Lâm Golf Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 2.000.000 2.850.000 2.400.000 3.350.000 Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Chủ Nhật (Giờ đèn) 1.700.000 1.750.000 1.900.000 1.950.000 Đặt ngay 10
10 Diamond Bay Golf Đặt ngay    
Thứ 2 - CN 2.250.000 3.350.000 2.650.000 3.850.000 Đặt ngay 15
11 Sea Links Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 1.800.000 1.900.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật     2.800.000 2.900.000

Đặt ngay

10
12 Hoiana Shores Golf Club Đặt ngay    
Khách VN 2.600.000 3.000.000 3.100.000 3.500.000 Đặt ngay 10
Khách Inbound 2.900.000 4.000.000 3.400.000 5.000.000 Đặt ngay 10
13 KN Cam Ranh Đặt ngay    
Thứ 2 - CN 2.150.000 2.662.000 2.600.000 3.267.000 Đặt ngay 15
14 Anara Binh Tien Đặt ngay    
Thứ 3 - Thứ 6 1.850.000 2.500.000 2.350.000 3.000.000 Đặt ngay 15
SÂN GOLF MIỀN NAM SÂN GOLF MIỀN NAM  
1 PGA Ocean Golf Course Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 (6:00 - 6:50) 1.800.000 2.100.000     Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Chủ Nhật  1.800.000 2.100.000 2.700.000 2.900.000

Đặt ngay

10
2 The Bluffs Ho Tram Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật  3.200.000 4.719.000 4.300.000 5.445.000 Đặt ngay 15
3 Long Thành Golf Club Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.300.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 12h35)       3.500.000 Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12h35)     3.100.000 3.500.000 Đặt ngay 10
4 Dong Nai Golf Resort Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 1.780.000 2.300.000     Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật     2.750.000 3.260.000 Đặt ngay 10
5 Taekwang Jeongsan Đặt ngay    
Thứ 2   1.800.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - thứ 6 2.150.000 2.200.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 11:00)     2.950.000 3.000.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 11:00)     2.750.000 2.800.000

Đặt ngay

10
6 Song Be Golf Resort Đặt ngay    
Thứ 2 - Thứ 6 (Trước 10:00) 2.310.000       Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Thứ 6 (Lady) 2.250.000       Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ sáng)     3.650.000   Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ chều)     3.100.000   Đặt ngay 10
7 The Bluff Ho Tram Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 3.100.000 4.719.000 4.100.000 5.445.000 Đặt ngay 15
8 Sonadezi Châu Đức Đặt ngay    
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.530.000 1.740.000 2.500.000 2.670.000 Đặt ngay 15
9 Vietnam Golf (Thủ Đức) Đặt ngay    
Thứ 2 Tee 5:45 - 13:00 2.250.000 2.300.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (5:45 - 13:00) 2.400.000 2.500.000     Đặt ngay 10
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:30) 2.200.000 2.300.000     Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM)     3.500.000 3.600.000 Đặt ngay 10
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM)     3.300.000 3.400.000 Đặt ngay  10
Thứ 7 - Chủ Nhật (Night golf)     2.500.000 2.600.000 Đặt ngay 10
10 Royal Long An Golf & Villas            
Thứ 2 - Chủ Nhật 1.550.000 1.600.000 2.650.000 2.700.000

Đặt ngay

10
11 West Lake Golf            
  Thứ 2 - Thứ 3 (6:00 - 14:00) 1.600.000 1.700.000     Đặt ngay 10
  Thứ 4 - Thứ 6 (6:00 - 12:00) 1.700.000 1.800.000     Đặt ngay 10
  Thứ 4 - Thứ 6 (12:01 - 14:00) 1.600.000 1.700.000     Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (5:00 - 13:00)     2.700.000 2.800.000 Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (13:01 - 14:30)     2.400.000 2.500.000 Đặt ngay 10
12 Paradise Golf            
  Thứ 2 - Chủ Nhật 2.200.000 2.300.000 2.800.000 2.900.000 Đặt ngay 10
13 Harmonie            
  Thứ 2 - Thứ 6 2.450.000       Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Thứ 6 (Lady) 2.050.000       Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ sáng)     3.200.000   Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Giờ chiều)     3.050.000   Đặt ngay 10
14 Twin Doves            
  Thứ 2 2.250.000       Đặt ngay 10
  Thứ 3 - Thứ 6 2.450.000       Đặt ngay 10
  Thứ 2 - Thứ 4 (Lady) 2.250.000       Đặt ngay 10
  Thứ 7     3.250.000   Đặt ngay 10
  Chủ Nhật (5:53 - 8:06)     3.850.000   Đặt ngay 10
  Chủ Nhật (11:20 - 13:33)     3.250.000   Đặt ngay 10
15 Long Thanh Golf            
  Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.300.000     Đặt ngay 10
  Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12:35)     3.100.000 3.500.000 Đặt ngay 10
0.10663 sec| 2850.914 kb