[ƯU ĐÃI] BẢNG GIÁ GOLF THÁNG 9 - MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH

28/08/2023 - BẢNG GIÁ

No Golf Course Date/Time Weekday Weekend
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | VINPEARL GOLF COURSE 
1 Vinpearl Golf Hải Phòng Mon-Sun 1,725,000 2,600,000
2 Vinpearl Golf Phú Quốc Mon-Sun  1,650,000 2,150,000
3 Vinpearl  Golf Nha Trang Mon-Sun  2,150,000 2,600,000
4 Vinpearl Golf Nam Hội An  Mon-Sun  1,650,000 2,150,000
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | FLC GOLF COURSE 
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,850,000 2,800,000
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,750,000 2,150,000
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,700,000 2,100,000
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,700,000 2,100,000
SÂN GOLF MIỀN BẮC| NORTH GOLF COURSE
1 Tam Dao Golf  Resort Monday 5H16 1,550,000  
Tue - Fri 5h30-8h59 1,750,000  
9h00 1,550,000  
Thur(Lady)(After 9h00) 1,550,000  
Sat - Sun 5h00- 8h00   3,250,000
10h00 - 14h00   2,950,000
15h00   2,300,000
2 Heron Lake Golf Course Mon-Fri 2,050,000 3,050,000
3 Đại lải Golf club Monday  5h00-18h00 1,550,000  
Tue- Fri  5h00-9h00 1,800,000  
9h01-18h00 1,550,000  
Sat, Sun, holiday 5h00-9h00   2,900,000
9h01-15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,900,000
Tue and Fri 5h08 1,500,000  
4 Thanh Lanh Golf Club
Domestic
Mon  1,850,000  
Mon ( lady) 1,750,000  
Tue- Fri 6h14-7h52 2,250,000  
Tue- Fri 10h58-12h58 2,000,000  
Tue-Fri Night golf 2,100,000  
Sat-Sun  6h14-7h58   3,400,000
Sat-Sun 10h58-12h58   3,050,000
Sat- Sun  Night Golf   3,050,000
5 Hanoi Golf Club ( Minh Trí) Mon- Fri 2,500,000  
Sat-Sun Before 15h00   3,500,000
After 15h00   2,500,000
6 Legend Hill Golf Resort  Mon-Fri 2,850,000  
Sat-Sun Morning   4,250,000
Sat-Sun Noon+Night Golf   3,900,000
7 BRG Kings Island  Lake 2,550,000 3,350,000
Moutain  2,650,000 3,450,000
King 2,750,000 3,550,000
8 Sky Lake Golf & Resort
Sky Side Domestic
Mon 2,100,000  
Tue - Fri  2,200,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,500,000
11h22-13h07   3,200,000
Lake Course Domestic Mon-Fri   2,600,000 5,230,000
Sky Lake Golf & Resort Sky Side Inbound Mon-Fri 2,670,000  
Sat-Sun Morning   4,300,000
Sat-Sun Afternoon   3,910,000
Lake Course Inbound Mon-Fri   3,550,000 5,230,000
9 Long Biên Golf Course Mon 5h00-14h59 2,600,000  
15h00 2,800,000  
Tue-Fri 5h00-8h10 3,200,000  
8h11-14h59 2,800,000  
15h00 3,200,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   4,050,000
10h30-15h30   3,800,000
From15h31   3,200,000
10 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,330,000 3,250,000
11 Sono belle Hải Phòng (Sông Giá) Mon-Sun 1,800,000 2,700,000
12 Dragon Golf Link Do Son Mon - Sun 1,600,000 2,500,000
Tue-Thur (night golf) 15h30-17h00 1,700,000  
13 Tuần Châu Golf Resort Mon-Fri Domestic 2,000,000 3,000,000
Mon-Sun Inbound 2,100,000 3,100,000
Happy Sunday   2,500,000
14 Móng Cái International Golf Course Mon-Sun 2 pax 1,500,000 1,700,000
Mon-Sun 1 pax 1,700,000 1,800,000
15 Chí Linh Star Golf & Country Club  Mon- Sun  1,700,000 2,850,000
16 Royal Golf Mon-Sun 1,600,000 2,650,000
17 Tràng an Mon - Sun 1,450,000 2,150,000
18 Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) Mon-Fri 1,650,000  
Sat-Sun   2,650,000
19 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon-Sun 5h06-19h15 1,700,000 2,850,000
Tue, Thur Lady only 1,550,000  
20 Legend Valley Country Club Mon-Sun 2,200,000 2,850,000
21 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,700,000  
Tue-Fri 5h30-8h59 1,850,000  
Tue-Fri 9h00-14h59 1,750,000  
Tue-Fri 15h00 1,750,000  
Thur Lady 1,650,000  
  5h30-10h29   3,050,000
Sat-Sun 10h30-14h59   2,600,000
  15:00   1,900,000
22 Phoenix Golf Resort
Vietnamese
Mon-Sun 1,700,000 2,938,000
Phoenix Golf Resort
Inbound
Mon-Sun 2,800,000 3,300,000
SÂN GOLF MIỀN TRUNG| CENTRAL GOLF COURSE
1 Bà Nà Hill Golf Resort (Domestic)  Mon-Sun 1,900,000 2,400,000
Bà Nà Hill Golf Resort (Inbound)  Mon-Sun 2,650,000 3,400,000
2 Montgomerie Links Vietnamese all the tee time 2,250,000 2,550,000
Montgomerie Links
Foreigner
all the tee time 2,650,000 3,050,000
3 Danang brg Golf Club  Mon-Sun Domestic 2,430,000 2,980,000
Mon-Sun Korean 2,690,000 3,260,000
Mon-Sun Inbound 2,830,000 3,450,000
4 Laguna LangCo Golf
Course Domestic
Mon-Sun 1,700,000 2,200,000
Tue Before 9h00 1,400,000  
Twilight After 14h00 1,600,000  
Laguna LangCo Golf
 Course Inbound
Mon-Sun 2,300,000 3,000,000
Twilight After 14h00 1,600,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon-Sun 1,650,000 2,600,000
Wed   1,350,000  
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 1,450,000 2,200,000
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon-Sun 1,450,000 2,250,000
8 KN Golf Links Cam Ranh Mon-Fri 5:50 – 14h00 2,100,000 2,500,000
After 14h00 1,815,000 2,299,000
9 Diamond Bay Golf Club To  Mon-Sun 6h00-13h59 2,050,000 2,450,000
10 Hoiana Shores Golf Club
Domestic
Mon - Sun Before 14h30 1,750,000 1,950,000
Mon-Fri After 14h30
Unlimited
1,300,000  
Hoiana Shores Golf Club
Inbound
Mon - Sun Foreigner 2,700,000 3,100,000
Mon-Fri After 14h30
Unlimited
1,700,000  
Lady  Tuesday 2,440,000  
Hoiana Shores Golf Club
Korean+Chinese+Japanese
Mon-Sun 2,570,000 2,950,000
11 Nara Bình Tiên Tue-Sun 1,650,000 2,050,000
SÂN GOLF MIỀN NAM| SOUTH GOLF COURSE
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,200,000 2,500,000
2 Sam Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Sun Before 13h30 2,000,000 2,400,000
After 13h30 1,700,000  
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) Mon-Sun   1,800,000 2,100,000
4 Long Thành Golf Resort Mon-Thur Before 13:00 1,900,000  
Mon-Thur After 13:00 1,750,000  
Fri   1,900,000  
Sat-Sun (Before 12h35)   3,100,000
Sat-Sun (After 12h35)   2,800,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Fri 1,780,000  
Sat- Sun   2,700,000
6 Paradise Golf  Mon-Sun 2,200,000 2,800,000
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,800,000  
Tue-Fri 1,950,000  
Sat - Sun Before 11h00   2,950,000
After 11h00   2,750,000
8
Song Be Golf Resort
Mon-Fri 2,310,000  
Sat + Sun  am   3,650,000
pm   3,100,000
9 Châu Đức Mon-Sun 1,740,000 2,670,000
10 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,050,000 4,050,000
11 Twin Doves Mon 2,100,000  
Tue-Fri 2,300,000  
Sat   3,100,000
Sun 5h53 -8h06   3,700,000
11h20-13h33   3,100,000
12 Harmonie Mon-Fri 2,300,000  
Sat-Sun AM   3,050,000
PM   2,900,000
13 VietnamGolf & Country Club Mon 05:45-13:00 2,300,000  
Tue- Fri 05:45-13:00 2,450,000  
15h30-17h30 2,250,000  
Sat-Sun 05:45-07h30   3,550,000
11:00-13:00   3,350,000
16:00-17h30   2,550,000
14 Sea Links Golf & Country Club Mon-Tue
Thur-Fri
1,950,000  
Wed   1,750,000  
Sat-Sun     2,710,000
15 Tan Son Nhat Golf Course  Mon 2,350,000  
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,500,000  
08h30 - 14h59 2,700,000  
15h00 2,500,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,600,000
08h30 - 14h59   3,400,000
15h00   2,800,000
16 West  Lake Golf Mon-Tue 6h00-12h00 1,600,000  
12h01-14h00 1,500,000  
Wed-Fri 5h30-12h00 1,700,000  
13h01-15h30 1,500,000  
Mon-Tue 14h01-15h00 1,500,000  
Sat 5h00-6h30   2,700,000
6h31-15h30   3,000,000
Sun 5h00-6h30   2,700,000
6h31-12h00   3,000,000
  12h01-15h30   2,700,000
17 PGA NovaWorld Phan Thiet Mon-Sun 6h00-6h50 2,100,000 2,900,000
Mon+Wed+Fri 1,800,000  
Tue+Thur 1,700,000  
Sat-Sun   2,700,000
0.11419 sec| 3247.305 kb