[HOT] Bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 8 - Chào Thu

10/08/2023 - BẢNG GIÁ

STT SÂN GOLF Ngày thường Cuối tuần  
Intergolf Giá sân Intergolf Giá sân
Hotdeal tháng 8 Hotdeal tháng 8
2 Nara Bình Tiên Đặt ngay  
Thứ 2 đến thứ 6 1.650.000 2.200.000 2.050.000 2.600.000 Đặt ngay
Sau 14h00 1.310.000 1.360.000 1.710.000 1.760.000 Đặt ngay
3 Tràng An Golf & Resort Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.450.000 1.750.000 2.200.000 2.860.000 Đặt ngay
4 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000 Đặt ngay
5 Amber Hill Golf - Yên Dũng Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 1.800.000 2.620.000 2.900.000 Đặt ngay
6 The Dalat at 1200 Đặt ngay  
Thứ 2 1.300.000 1.400.000     Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6 2.150.000 3.400.000 2.150.000 3.400.000 Đặt ngay
7 KN Cam Ranh Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.662.000 2.500.000 3.267.000 Đặt ngay
Sau 14h00   1.815.000   2.299.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.850.000 2.900.000 3.150.000 4.300.000 Đặt ngay
2 FLC Sầm Sơn Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 2.600.000 2.100.000 3.500.000 Đặt ngay
3 FLC Quảng Bình Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000 Đặt ngay
4 FLC Quy Nhơn Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Hải Phòng Đặt ngay  
Thứ 2 2.300.000 3.900.000 2.750.000 4.300.000 Đặt ngay
2 Vinpearl Nha Trang Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.200.000 3.900.000 2.650.000 4.600.000 Đặt ngay
3 Vinpearl Nam Hội An Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 3.900.000 2.150.000 4.600.000 Đặt ngay
4 Vinpearl Phú Quốc Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 3.900.000 2.150.000 4.600.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1 Legend Hill - Sóc Sơn Đặt ngay  
  3.050.000 3.690.000 4.300.000 5.290.000 Đặt ngay
2 Legend Valley - Hà Nam Đặt ngay  
  2.200.000 2.600.000 2.850.000 3.400.000 Đặt ngay
3 King's Island - Lakeside Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.600.000 3.250.000 3.350.000 4.050.000 Đặt ngay
4 King's Island - Mountain View Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.700.000 3.350.000 3.450.000 4.350.000 Đặt ngay
5 King's Island - King Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.800.000 3.450.000 3.550.000 4.450.000 Đặt ngay
6 Ruby Tree Golf Resort - Đồ Sơn Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.330.000 2.690.000 3.250.000 3.750.000 Đặt ngay
Giờđèn sau 17h45 3.445.000 4.035.000 4.825.000 5.625.000 Đặt ngay
7 Da Nang Golf Club Đặt ngay  
Khách VN+ Thẻ cư trú 2.400.000 2.580.000 2.900.000 3.080.000 Đặt ngay
Khách inbound Hàn - Trung 2.700.000 2.980.000 3.270.000   Đặt ngay
Khách inbound khác 2.850.000 2.980.000 3.450.000   Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN BẮC SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Tam Đảo Golf Resort Đặt ngay  
Thứ 2 1.500.000 1.700.000     Đặt ngay
Trước 9:00 1.700.000 2.050.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
9:00 - 14:59 1.500.000 1.700.000 2.875.000 2.950.000 Đặt ngay
Sau 15:00     2.250.000 2.300.000 Đặt ngay
2 Đai Lai Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2   1.600.000     Đặt ngay
Trước 8:00 1.650.000 1.700.000 2.900.000 2.950.000 Đặt ngay
8:00 - 15:00 1.900.000 1.950.000 2.900.000 2.950.000 Đặt ngay
Sau 15:00 1.650.000 1.700.000 1.900.000 1.950.000 Đặt ngay
3 Heron Lake Golf Resort Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.450.000 3.000.000 3.350.000 Đặt ngay
4 Thanh Lanh Golf Valley Đặt ngay  
Thứ 2 từ 10h   2.100.000     Đặt ngay
Sáng 6:22 - 8:22 2.250.000 2.550.000 3,300,000 3.550.000 Đặt ngay
Trưa 11:06- 13:06 2.250.000 2.250.000 3,300,000 3.250.000 Đặt ngay
Giờđèn sau 15h00 2.075.000 2.250.000 2.975.000 3.250.000 Đặt ngay
5 Hilltop Valley Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2 và Cuối tuần trước 08:00   1.700.000 3.100.000 3.200.000 Đặt ngay
Trước 09:30 1.700.000 1.900.000     Đặt ngay
Sau 09:30 1.900.000 2.100.000     Đặt ngay
Sau 15:00       2.200.000 Đặt ngay
6 Phoenix Golf Resort Đặt ngay  
Khách inbound Dragon 3.000.000 3.173.000 3.500.000 3.760.000 Đặt ngay
Khách inbound Champion 3.150.000 3.290.000 3.600.000 3.878.000 Đặt ngay
7 Chí Linh Golf Club Đặt ngay  
Trước 12 tiếng 1.900.000 2.500.000 2.950.000 3.600.000 Đặt ngay
Sau 12 tiếng 1.950.000 2.500.000 3.00.000 3.600.000 Đặt ngay
8 Dragon Golf Links - Đồi Rồng Đặt ngay  
  1.900.000 2.500.000 2.800.000 3.200.000 Đặt ngay
9 Móng Cái Golf Resort Đặt ngay  
1 khách 1.700.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 Đặt ngay
2 khách trở lên 1.550.000 1.800.000 1.750.000 2.000.000 Đặt ngay
10 Tuần Châu Golf Resort Đặt ngay
Khách VN + có thẻ cư trú 2.000.000 2.400.000 3.000.000 3.100.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.100.000 2.600.000 3.100.000 3.600.000 Đặt ngay
11 Royal Golf Course Đặt ngay  
Thứ 2 - thứ 6 1.650.000 2.100.000 2.700.000 3.400.000 Đặt ngay
12 Sky Lake Golf (Sân Sky) Đặt ngay  
Thứ 2 khách Việt + thẻ cư trú 2.050.000 2.400.000     Đặt ngay
Thứ 2 inbound 2.700.000 3.590.000     Đặt ngay
Thứ 3 - T 6 khách Việt + thẻ cư trú 2.200.000 2.600.000 3.550.000 3.600.000 Đặt ngay
Thứ 3 - T6 inbound 2.700.000 3.590.000 4.000.000 4.300.000 Đặt ngay
Sau 11h khách Việt + thẻ cư trú     3.300.000 3.600.000 Đặt ngay
13 Long Biên Golf Course Đặt ngay  
Trước 8:10   3.200.000   4.050.000 Đặt ngay
10:30 - 15:30   2.800.000   3.800.000 Đặt ngay
Sau 15:31   3.200.000   3.200.000 Đặt ngay
14 Hanoi Golf Club Đặt ngay  
Trước 15:00   2.500.000   3.500.000 Đặt ngay
Sau 15:00   2.500.000   2.500.000 Đặt ngay
15 Sapa Grand Golf Course Đặt ngay  
    1.820.000   2.520.000 Đặt ngay
16 Yên Bái Star Golf Đặt ngay  
Trước 12h00   1.200.000   2.000.000 Đặt ngay
17 Sân golf Việt Yên Đặt ngay  
        3.000.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN TRUNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1 Cửa Lò Golf Resort Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.605.000 1.750.000 2.523.000 2.770.000 Đặt ngay
Thứ 4 1.263.000 1.370.000     Đặt ngay
2 Mường Thanh Xuân Thành Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.450.000 1.600.000 2.250.000 2.500.000 Đặt ngay
3 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.350.000 1.600.000 2.150.000 2.500.000 Đặt ngay
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.600.000 1.900.000 2.200.000 2.400.000 Đặt ngay
Khách không có thẻ cư trú 2.250.000 2.700.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
5 Ba Na Hills Golf Club Đặt ngay  
Khách VN 1.850.000 2.100.000 2.350.000 2.700.000 Đặt ngay
Khách inbound Hàn Quốc 2.500.000 3.300.000 2.650.000 4.250.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.600.000 3.300.000 3.350.000 4.250.000 Đặt ngay
6 Montgomerie Links Đặt ngay  
Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.250.000 3.000.000 2.550.000 3.700.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.550.000 3.000.000 2.950.000 3.700.000 Đặt ngay
7 Dalat at 1200 ( Đạ Ròn ) Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 5 1.800.000 3.100.000 2.100.000 3.400.000 Đặt ngay
8 Da Lat Palace Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 5 2.150.000 2.550.000     Đặt ngay
Thứ 6 - chủ nhật     2.450.000 2.750.000 Đặt ngay
9 SAM Tuyền Lâm Golf Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 2.800.000 2.350.000 3.300.000 Đặt ngay
10 Diamond Bay Golf Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.000.000 3.300.000 2.320.000 3.850.000 Đặt ngay
Sau 14:00   1.850.000   2.050.000 Đặt ngay
11 Sea Links Golf Club Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.750.000 1.900.000 2.610.000 2.800.000 Đặt ngay
12 Hoiana Shores Golf Club Đặt ngay  
Khách VN 1.700.000 3.000.000 1.900.000 3.500.000 Đặt ngay
Khách Hàn, Trung, Đài Loan, Nhật 2.520.000 3.000.000 2.900.000 3.500.000 Đặt ngay
Khách inbound khác 2.650.000 3.000.000 3.050.000 3.500.000 Đặt ngay
Khách VN - sau 14h30 1.250.000 1.400.000     Đặt ngay
Khách Inbound 1.650.000 2.130.000     Đặt ngay
13 KN Cam Ranh Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.000.000 2.662.000 2.400.000 3.267.000 Đặt ngay
Sau 14:00   1.815.000   2.299.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN NAM SÂN GOLF MIỀN NAM
1 PGA Ocean Golf Course Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 1.750.000 2.100.000 2.650.000 2.900.000 Đặt ngay
2 The Bluffs Ho Tram Đặt ngay  
Trước 15h00 3.050.000 4.598.000 4.050.000 5.324.000 Đặt ngay
3 Long Thành Golf Club Đặt ngay  
  1.850.000 2.000.000 2.750.000 3.100.000 Đặt ngay
4 Dong Nai Golf Resort Đặt ngay  
  1.330.000 2.300.000 2.650.000 3.260.000 Đặt ngay
5 Taekwang Jeongsan Đặt ngay  
Thứ 2   1.800.000 2.900.000 3.000.000 Đặt ngay
Thứ 3 - thứ 6 1.900.000 2.000.000 2.900.000 3.000.000 Đặt ngay
sau 11h00     2.700.000 2.800.000 Đặt ngay
6 Song Be Golf Resort Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6 2.260.000 2.350.000 3.050.000 3.250.000 Đặt ngay
7 Vung Tau Paradise Đặt ngay  
Thứ 2,3,5,6 2.150.000 2.300.000 2.750.000 2.900.000 Đặt ngay
Thứ 4   2.100.000     Đặt ngay
8 Sonadezi Châu Đức Đặt ngay  
Thứ 2 - Thứ 6   1.740.000   2.670.000 Đặt ngay
Sau 13h   1.470.000   2.670.000 Đặt ngay
9 Vietnam Golf (Thủ Đức) Đặt ngay  
Thứ 2 : từ 5:45 - 13:00   2.290.000     Đặt ngay
T3đến T6 5:45 - 13:00 2.450.000 2.490.000     Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6: Sau 15:30 2.250.000 2.290.000     Đặt ngay

INTERGOLF TOURS & EVENT

 Liện hệ đặt booking

Hotline: 0964.525.999 | 0966.757.777 

0.09757 sec| 2156.453 kb